v/ Dorte Marie Larsen, Eksamineret tegnsprogstolk

Tolk til dig tolker for døve, døvblevne, hørehæmmede, døvblindblevne,
CI-brugere og hørende der har brug for tolk i København og på Sjælland.

Jeg tilbyder

- Tolkning i alle situationer

Baggrund


Eksamineret tegnsprogstolk fra KC Århus, 2001
15 års erfaring som tegnsprogstolk.

Tolk til dig tolker for døve, døvblevne, hørehæmmede, døvblindblevne, CI-brugere og hørende der har brug for tolk.

Jeg tilbyder kompetent og professionel tolkning der skaber rammerne for en tryg oplevelse for alle brugere. Jeg er loyal, fleksibel og mødestabil.

Der ud over er overholdelse af tavshedspligten en selvfølge.

Erfaringer


Tolk til dig har bred erfaring inden for tolkeopgaver:
Tolkninger på arbejdspladsen, fx personalemøder, efteruddannelse, opstart i nyt job m.v.
-Sundhedssektoren, fx hospitalstolkninger, fødsler og lægebesøg
- Møder med alle offentlige instanser, fx på socialforvaltninger og i Jobcentre
- Sociale tolkninger, fx familiefester
- Teoriundervisning og kørekort
- Kirketolkning
- Konferencer, seminarer og møder i Danmark og udlandet
-uddannelsestolkning


Samarbejdspartnere


Tolk til dig samarbejder med mange andre selvstændige eksaminerede tolke.

Dette for at sikre dækning af større opgaver.

Der ud over har jeg indgået aftale med Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM) omkring socialtolkninger i hovedstadsområdet.

Leverandør til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK

Forespørgsel på tolkning

Bestilling af tolk

Bestilling af tolk sker ved at sende en e-mail til tolk@tolktildig.dk eller ringe / sende en sms til Tolktildig på 29 47 59 69

Afbestilling af tolk

Tolkninger skal afbestilles senest en uge før tolkningen skulle have fundet sted.

Tolkninger som ikke er afbestilt rettidigt, vil blive faktureret med kr. 705,- i timen (Zone 1 timepris).

Ved afbestilling send en e-mail til tolk@tolktildig.dk (med 'afbestilling' i emnefelt) eller ring/SMS til Tolktildig på 29 47 59 69

Fakturering
Ved tolkninger afregnes for hver påbegyndte halve time, dog mindst for en time.
Såfremt den aftalte tolketid overskrides, bliver der opkrævet merbetaling for hver påbegyndt halve time.
Hvis en tolkning medfører særlige udgifter, for eksempel entréudgift eller lignende, skal denne udgift dækkes af rekvirenten.

Priser

Priser og tillæg for tolkning i Region Sjælland og Hovedstaden
Taksten pr. tolketime beregnes ud fra tolkningens geografiske placering. Dette beregnet ud fra postnummer 2860 som udgangspunkt, og er inddelt i zoner.
Ved tolkning udført i zone 2 eller 3 opkræves de første fire timer til gældende zone. Derefter zone 1 takst.
Der afregnes altid for minimum 1 time. Derefter pr. påbegyndt halve time. Prisen for tegnsprogstolkning afhænger af hvor tolkningen finder sted, hvad der skal tolkes og hvilken instans der betaler for tolkningen.
Region Sjælland og Region Hovedstaden er inddelt i tre zoner, der følger postnumrene:
Zonerne har udgangspunkt i København. Jo længere væk fra København tolken skal køre, jo dyrere er tolkningen pr. time.

Zone 1
: 1000-2635, 2650-2665, 2700-2930, 3500-3520
Zone 2: 2640, 2670-2930, 2942-3490, 3540-3670, 4000-4140, 4300- 4390, 4600-4632, 4660-4683 samt Malmø
Zone 3: 3700-3790, 4160-4270, 4400- 4593, 4640-4654, 4736-4990 samt Skåne (bortset fra Malmø)


Priser i time
Zone 1    Zone 2    Zone 3
Grundtakst 670,- 905,- 1010.-
Aften/nat, kl. 17-07*     82,- 82,- 82,-
Weekend* 153,- 153,- 153,-
Krævende opgaver** 128,- 128,- 128,-
* tillæg i timen (Uanset hvor tolkningen finder sted, er der nogle tilfælde hvor der lægges et tillæg oven i timeprisen.)
Prisen inkluderer forberedelse, transport og administration. Momsfritaget.
Løses opgaven af to tolke beregnes der dobbelt takst pr. tolkeopgave. Kontakt Tolk til dig for at få oplyst den nøjagtige pris for en times tegnsprogstolkning.
** fx tolkning fra fremmedsprog.
Kontakt


Tolk til dig
v/Dorte Marie Larsen

Telefon: 29 47 59 69
Mail: tolk@tolktildig.dk

CVR: 30842723

Facebook: www.facebook.com/tolktildig
Tolk til dig v/Dorte Marie Larsen

Tegnsprogtolkning for døve i Københanvsområdet og det øvrige Sjælland.
Tolkning for døvblevne, hørehæmmede, døvblindblevne, CI-brugere og hørende der har brug for tolk

Ved brug af hjemmesiden accepterer du samtidig vores brug af cookies - cookies bruges udelukkende til,
at indsamle anonym statistik om brugen af siden.

web@tolktildig.dk